دانلود آهنگ هایده کوره سرگردانم فرشاد آزادی

متن آهنگ :

هایده کوره سرگردانم و خدا دی نتیوانم

هایده کوره برس و داد ای دل بیمارم

اوشن چیده دل ولیم کنیده مه خو نزانم

اگه که راسه دتگه حلال که بیتو زووانم

نچیدن بیلیده جا ای اسقتو ای ماتمه

نچیدن ترکم بکی درد و خم

یه بزان اگه بچی مه تا ابد چاوریدم

توکه ادعات فره بی شیرینم نازنینم

عمرمی تمام دار و ندارمی

پو ومه قد آسمان و زمین

دانلود اهنگ هایده کوره اسمان

آهنگ آسمان هی آسمان تو بی وفایی

هیچ کسی اندازه مه دوست نری

آی اگه بچیدن دلم و حالت گیری

آی اگه بچیدن دلم و حالت گیری

دانلود آهنگ هایده کوره از فرشاد آزادی

هایده کوره سرگردانم و خدا دی نتیوانم

هایده کوره برس و داد ای دل بیمارم

هایده کوره دلم قسم گوش نیکی

اوشن چیده دل ولیم کنیده مه خو نزانم

اگه که راسه دتگه حلال که بیتو زووانم

نچیدن بیلیده جا ای اسقتو ای ماتمه

نچیدن ترکم بکی درد و خم

یه بزان اگه بچی مه تا ابد چاوریدم

توکه ادعات فره بی شیرینم نازنینم

زانیدن که چنی وابستت بیمه

جور مجنون و شونت دیوانه بیمه

زندگی بی تو دی معنی نیریدن

یه روزی نکی ولام بچیدن

یه روزی نکی ولام بچیدن

 

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم