دانلود آهنگ نیما مسیحا بی قرار

متن آهنگ بی قرار نیما مسیحا 

تا قبولش میکنی ردد کنه

حالتو بگیرو بدت کنه

بره از شهرت به یک شهره دیگه هی اسیرو رفت و آمدت کنه

حتی به حرف خودش پشت کنه دستشو رو صورتت مشت کنه

از یه جایی نمیشه درکش کنی از یه جایی نمیشه درکش کنی

از یه جایی نمیشه با کسی بود از یه جایی نمیشه تنهایی رفت 

از یه جایی نمیشه نمیشه چیزی نگفت از یه جایی نمیشه به جایی رفت 

تا قرار میگیره پای حرفت

با نگاههی بی قرارت میکنه

وقتی دوره هواییت میگنه نزدیک باشه چیکارت میکنه

تا به دریا میبریش ماهی بشه جاد رو که میبینه راهی بشه

تا بپرسی بهم سر میزنی همه جوابشم گاهی بشه

از یه جایی نمیشه با کسی بود از یه جایی نمیشه تنهایی رفت

از یه جایی نمیشه نمیشه چیزی نگفت از یه جایی نمیشه به جایی رفت

از یه جایی نمیشه با کسی بود از یه جایی نمیشه تنهایی رفت

از یه جایی نمیشه نمیشه چیزی نگفت از یه جایی نمیشه به جایی رفت

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم