دانلود آهنگ کامی یوسفی دروغ نگو

یالان سویلمه یالان سویلمه یالان سویلمه

دروغ نگو دروغ نگو دروغ نگو

اونوت بینی آیایآیایآ اونوت بینی آیایآیایآ

فراموشم کن آیایآیایآ فراموشم کن آیایآیایآ

فقط برو چیزی رو به خاطر نیار

یادمه اون روز که رفتی گفتی واست تو رابطه هیچی به نفع نیست

پس منم این وسط یه بازیچه بودم

 ردم کردی راحت رفتی مرحله بعدی

داد زدم نری نری نریا

باش با من عین قدیم ندیما

حالا که رفتی یکی دیگه رم تو دادی به من ترجیح و قلبم شده زخمی

تو خوشی همین حالا ولی هیچی تهش نیست هیچی تهش نیست …

 

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم