دانلود آهنگ دلم میخواد برم گرمای بندر

متن آهنگ 

دلم میخوا برم گرمای بندر بلال بلالم

ننه دلم میخوا برم گرمای بندر بلال بلالم

ننه بشینم زیر زلفون سمور غریب غریبم

والا سخنهای سمور یادم اومد ننه ننه …

وای شدم مجنون و گشتم قلندر

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم