دانلود آهنگ من قالدوم از حسین رستمی

متن آهنگ من ماندم از حسین رستمی

من ایرَگدن سنی سوریرَم
من سَن سیز دنیایو نِدیرم
آخر دردیگنن اِلیرم
گَر گِزیگی گِرمیم یار
سن گَپلریگ وارو یالانور
سن آرزوگکی گِینه قالانور
ایرگه درد سالانور
نَچین بِله اِدیرگ یار
گَل منی ادما گِزل هرنه اُولیرگِزیگنن
گل منی سادمارقیب هرنه دِدی سِزینن
سَنی سَودیم سَومدیگ بیربارمنی گِینینَن
گِردیگ آخر سن گدیگ من قالدوم من قالدوم

گردیگم آخر عشقیگنن من یاندوم من یاندوم
گردیگ اخر ایرگه درد سالدوم درد سالدوم
عشقیمه مَرحم یوخومنور
عاشقام همدم یوخومنور
گزلریم یاشدان دولوبدور
هاردیاگ منیم قراروم
عکس لریگ اَلیمنه گیلی
سازوموگ سیملری سینی
سَسلَدیم سنی سیزیلی
سن من سیز هارا گدیرگ
گل منی ادما گزل هرنه الور گزیگنن
گل منی سادما رقیب هرنه ددی سِزینن
سنی سودیم سومدیگ بیر بار منی گینینن
گردیگ آخر سن گدیگ من قالدوم من قالدوم
گردیگ اخر عشقیگنن من یاندوم من یاندوم
گردیگ اخر ایرگه درد سالوم درد سالوم

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم